Pod Višňovkou 31, Praha

9:00-19:00

+420 773 715 171

Anti-aging

Anti-aging, neboli omlazování lidského organismu, je nová lékařská specializace, která si klade za cíl dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu člověka. Tato metoda s pomocí hyperbarické oxygenoterapie nejen úspěšně zpomaluje proces stárnutí, ale daří se jí i proces stárnutí zvrátit a lidský organismus omladit.

Naše firma pečlivě sleduje vývoj a poslední výsledky procesu Anti-aging – omlazování, kterého dosáhli izraelští vědci v čele s vedoucím výzkumu p. Shai Efratim z lékařské fakulty Telavivské univerzity. Po 60denní hyperbarické kyslíkové terapii (HBOT) se díky procedurám (u skupiny účastníků nad 64 let) podařilo úspěšně zvrátit proces biologického stárnutí. Výsledná buněčná úroveň těla a mozku účastníků byla na úrovni 39 letých lidí, tedy zlepšila se o 25 let.

Pacienti byli po dobu 60 dnů a vždy cca. 90 minut v hyperbarické komoře při tlaku 1-2 ATA. K procesu obnovy tkání a kmenových buněk docházelo formou střídání (fluktuace) množství kyslíku – hyperoxie a hypoxie.

Proces obnovy probíhá takto: pacienti dostávají v hyperbarické komoře nejprve 100% kyslík (hyperoxie). Po 20 minutách si účastníci na pět minut sundají masky a v komoře dýchají jen normální atmosferický 21% kyslík. Tím se jejich hladina kyslíku v organismu vrací na běžnou úroveň. Následně se ještě jednou tento postup zopakuje. Během tohoto času vědci zjistili, že výkyvy koncentrace kyslíku byly interpretovány na buněčné úrovni jako nedostatek kyslíku. Tento dočasný nedostatek kyslíku způsobil regeneraci buněk, tedy omlazování organismu. Výsledek ukázal, že hyperbarická oxygenoterapie ve skutečnosti zvrátila proces stárnutí ve dvou jeho hlavních aspektech: telomery na koncích chromozomů narostly u různých buněčných typů o 20% – 38%; a procento senescentních buněk /způsobují zhoubné bujení/ v celkové populaci buněk bylo významně sníženo – o 11% – 37% v závislosti na typu buněk.

Jinými slovy, opakovaná přerušovaná hyperoxická expozice (zvýšená hladina kyslíku) vyvolala množství buněčných reakcí, které jsou obvykle indukovány během hypoxie (snížené hladiny kyslíku). Podle Efratiho se tento efekt nazývá jako „hyperoxicko-hypoxický paradox“.

Léčení a omlazování na Aviv Clinic

Naše firma nabízí možnost zprostředkovat omlazovací léčbu přímo na Aviv Clinic. Tato léčba se provádí ve velkých hyperbarických komorách po dobu 12 týdnů (5x týdně, celkem 60 HBOT procedur) pod dohledem lékařů. Aviv Clinic má vlastní kliniky v Izraeli, na Floridě a od 2.čtvrtletí 2021 také v Dubaji. Každý den je zde přijímáno 150 nových účastníků. V současné době máme již první zájemce o omlazovací léčbu a budeme ji vyřizovat ihned po skončení covidové pandemie. V případě vašeho zájmu o tuto komplexní regenerační proceduru, nás kontaktujte k dořešení rozpočtu a rezervování termínu.

Jak vznikla hyperbarická kyslíková terapie?

Historie hyperbarické medicíny sahá až do roku 1917. Za skutečné zakladatele oboru jsou ale považováni Brit Churchill-Davidson a holandský chirurg prof. Boerema, kteří publikovali první práce koncem 50. a počátkem 60. let minulého století. Boerema jako první prováděl náročné kardiochirurgické operace v hyperbarické komoře (transpozice velkých cév, korekce Fallotovy tetralogie), ve svých studiích prokázal, že transport fyzikálně rozpuštěného O2 v plazmě v hyperbarickém prostředí stačí k přežití experimentálně vykrvácených zvířat s téměř nulovou hodnotou hemoglobinu. V hyperbarickém prostředí 0,3 MPa při dýchání čistého kyslíku byla zvířata ponechána s nulovými hodnotami hemoglobinu 15 minut a během této doby nebyly zjištěny patologické změny na EKG a EEG, ani změny v parametrech vnitřního prostředí, konkrétně v acidobazické rovnováze. Po retransfúzi krve zvířata žila dále a nedošlo u nich k symptomům z anoxie. Své zkušenosti profesor Boerema shrnul v publikaci z roku 1960 „Life without Blood“. Tato studie, se namující s možností udržení života bez hemoglobinu pomocí inhalace hyperbarického kyslíku, se stala základním kamenem moderní historie hyperbarické medicíny.
R

Bezbolestná procedura

R

Optimalizace výkonu

R

Věděcky ověřená metoda

R

Urychlení hojení

R

100% přírodní terapie

R

Regenerace a omlazení

Otevřít chat
1
Dobrý den👋
Jak Vám můžeme pomoci?