Pod Višňovkou 31, Praha

9:00-19:00

+420 773 715 171

FAQ

Nejčastěji kladené otázky

Co je hyperbarická kyslíková terapie (dále jen HBOT)?

HBOT je perspektivní léčebná metoda, která poskytuje téměř 100% kyslíku do plicního systému pacienta, který jej inhaluje v hyperbarické komoře při mnohem vyšším tlaku než je běžný atmosférický tlak . Takto se do tkání a orgánů dostává mnohonásobně více kyslíku, což urychluje hojivé procesy v organismu a pomáhá při zotavení z mnoha indikací a zdravotních komplikací. HBOT vychází z dvou fyzikálních zákonů známých jako Henryho zákon a Boyleův zákon.

Henryho zákon uvádí, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou.

Boyleův zákon uvádí, že tlak plynu dané hmotnosti je při stálé teplotě nepřímo úměrný jeho objemu. Neboli, že součin tlaku a objemu plynu je při stálé teplotě konstantní.

Kombinace těchto dvou zákonů potvrzuje, že se plyn stlačuje úměrně s množstvím tlaku, který je na něj vyvíjen. Pomocí těchto zákonů umožňuje HBOT dodávat více kyslíku do tkání a orgánů. Toto zvýšení tlaku kyslíku na buněčné úrovni může urychlit hojivé procesy a pomáhá při zotavení z mnoha indikací. Vedlejší účinky jsou minimální a ojedinělé. HBOT není lékem na všechny nemoci, ale pravidelné procedury prokazují jasné zvyšování imunity,  pomáhají pacientům s chronickými problémy a dokážou mírnit i komplexní či neurologická postižení.

Je HBOT bezpečná?
Hyperbarická kyslíková terapie je velmi příjemná a bezbolestná. Obecně je doporučována a v mnoha případech i předepisována lékaři. Ačkoli existují malá rizika jako u všech léčebných postupů, celková hyperbarická kyslíková terapie je, při správném postupu, velmi bezpečná.

Henryho zákon uvádí, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou.

Boyleův zákon uvádí, že tlak plynu dané hmotnosti je při stálé teplotě nepřímo úměrný jeho objemu. Neboli, že součin tlaku a objemu plynu je při stálé teplotě konstantní.

Kombinace těchto dvou zákonů potvrzuje, že se plyn stlačuje úměrně s množstvím tlaku, který je na něj vyvíjen. Pomocí těchto zákonů umožňuje HBOT dodávat více kyslíku do tkání a orgánů. Toto zvýšení tlaku kyslíku na buněčné úrovni může urychlit hojivé procesy a pomáhá při zotavení z mnoha indikací. Vedlejší účinky jsou minimální a ojedinělé. HBOT není lékem na všechny nemoci, ale pravidelné procedury prokazují jasné zvyšování imunity,  pomáhají pacientům s chronickými problémy a dokážou mírnit i komplexní či neurologická postižení.

Jaké nemoci HBOT léčí?
HBOT pozitivně ovlivňuje velkou škálu nemocí, mezi které patří onemocnění autoimunitní, infekční, kardiovaskulární, kožní, neurologická, dětská a mnoho dalších onemocnění. Pokud chcete dohledat, zda může HBOT pomoci s vaším problémem, vše je podrobně popsáno v sekci INDIKACE.

Henryho zákon uvádí, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou.

Boyleův zákon uvádí, že tlak plynu dané hmotnosti je při stálé teplotě nepřímo úměrný jeho objemu. Neboli, že součin tlaku a objemu plynu je při stálé teplotě konstantní.

Kombinace těchto dvou zákonů potvrzuje, že se plyn stlačuje úměrně s množstvím tlaku, který je na něj vyvíjen. Pomocí těchto zákonů umožňuje HBOT dodávat více kyslíku do tkání a orgánů. Toto zvýšení tlaku kyslíku na buněčné úrovni může urychlit hojivé procesy a pomáhá při zotavení z mnoha indikací. Vedlejší účinky jsou minimální a ojedinělé. HBOT není lékem na všechny nemoci, ale pravidelné procedury prokazují jasné zvyšování imunity,  pomáhají pacientům s chronickými problémy a dokážou mírnit i komplexní či neurologická postižení.

Jak probíhá procedura HBOT?
Pacient si nasadí kyslíkovou masku (případně kyslíkové brýle) a začne dýchat téměř 100% kyslík. Komora je po vstupu pacienta hermeticky uzavřena, čímž se prostředí komory oddělí od okolního prostředí. Následně dochází k pozvolnému tlakování komory kompresorem až na 1,3 ATA. Při tlakování komory má pacient podobný pocit, jako při startu letadla a stoupání do letové hladiny. V případě zaléhání uší postupujte jako v letadle – předsuňte spodní čelist dopředu, případně zkuste žvýkat či zívat. Takto dojde k okamžitému uvolnění mírného tlaku v uších. Jakmile se tlak ustálí na 1,3 ATA, dojde k vyrovnání tlaku v uších a pocit zalehlých uší odezní. Následně pacient dýchá nosem kyslík a po dobu procedury může číst, poslouchat hudbu případně pracovat na notebooku či telefonu. Na konci terapie dochází k pozvolnému odtlakování komory. Jakmile se tlak v komoře vrátí na 0,0 ATA, může pacient otevřít zipy a opustit komoru. Každá komora má zároveň bezpečnostní ventil, který dokáže ovládat tlakování komory, případně přerušit proceduru. Nutné je ale postupovat dle pokynů, případně manuálu. Nikdy neopouštějte komoru, pokud není na tlakoměru 0,0 ATA.

Henryho zákon uvádí, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou.

Boyleův zákon uvádí, že tlak plynu dané hmotnosti je při stálé teplotě nepřímo úměrný jeho objemu. Neboli, že součin tlaku a objemu plynu je při stálé teplotě konstantní.

Kombinace těchto dvou zákonů potvrzuje, že se plyn stlačuje úměrně s množstvím tlaku, který je na něj vyvíjen. Pomocí těchto zákonů umožňuje HBOT dodávat více kyslíku do tkání a orgánů. Toto zvýšení tlaku kyslíku na buněčné úrovni může urychlit hojivé procesy a pomáhá při zotavení z mnoha indikací. Vedlejší účinky jsou minimální a ojedinělé. HBOT není lékem na všechny nemoci, ale pravidelné procedury prokazují jasné zvyšování imunity,  pomáhají pacientům s chronickými problémy a dokážou mírnit i komplexní či neurologická postižení.

Jak by se pacienti měli připravit na pobyt v komoře?
Do komory by měl pacient vstoupit v čistém bavlněném oblečení. Nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a neměl by krátce před vstupem pít ve velké míře nápoje sycené oxidem uhličitým. V komoře nesmí pacienti kouřit ani pít alkoholické nápoje. V komoře je možné relaxovat i pracovat. Pacienti si mohou vzít dovnitř knihu, mobilní telefon, notebook či tablet.

Henryho zákon uvádí, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou.

Boyleův zákon uvádí, že tlak plynu dané hmotnosti je při stálé teplotě nepřímo úměrný jeho objemu. Neboli, že součin tlaku a objemu plynu je při stálé teplotě konstantní.

Kombinace těchto dvou zákonů potvrzuje, že se plyn stlačuje úměrně s množstvím tlaku, který je na něj vyvíjen. Pomocí těchto zákonů umožňuje HBOT dodávat více kyslíku do tkání a orgánů. Toto zvýšení tlaku kyslíku na buněčné úrovni může urychlit hojivé procesy a pomáhá při zotavení z mnoha indikací. Vedlejší účinky jsou minimální a ojedinělé. HBOT není lékem na všechny nemoci, ale pravidelné procedury prokazují jasné zvyšování imunity,  pomáhají pacientům s chronickými problémy a dokážou mírnit i komplexní či neurologická postižení.

Potřebuji nějaké nezbytné doplňky, kyslíkové masky nebo musím dokupovat jiné vybavení?
Komora je kompletně vybavena vším potřebným k samotným procedurám. V případě zakoupení, pronájmu či vlastních procedur u naší společnosti, dodáváme vše tak, aby pacient nemusel nic zařizovat. Každý pacient dostane vlastní novou a nepoužitou masku nebo kyslíkové brýle, které si připojí na ventil uvnitř komory.

Henryho zákon uvádí, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou.

Boyleův zákon uvádí, že tlak plynu dané hmotnosti je při stálé teplotě nepřímo úměrný jeho objemu. Neboli, že součin tlaku a objemu plynu je při stálé teplotě konstantní.

Kombinace těchto dvou zákonů potvrzuje, že se plyn stlačuje úměrně s množstvím tlaku, který je na něj vyvíjen. Pomocí těchto zákonů umožňuje HBOT dodávat více kyslíku do tkání a orgánů. Toto zvýšení tlaku kyslíku na buněčné úrovni může urychlit hojivé procesy a pomáhá při zotavení z mnoha indikací. Vedlejší účinky jsou minimální a ojedinělé. HBOT není lékem na všechny nemoci, ale pravidelné procedury prokazují jasné zvyšování imunity,  pomáhají pacientům s chronickými problémy a dokážou mírnit i komplexní či neurologická postižení.

Je při používání hyperbarické komory potřebný lékař nebo odborná zdravotní obsluha?
U hyperbarických komor do celkového tlaku 1,5 ATA není potřebný ani lékař ani odborná zdravotní obsluha. Tyto komory jsou určeny pro domácnosti, wellness centra, kosmetické salony, hotely, sportovní kluby a podobně. Je však nutné, aby prodejce podrobně zaškolil kupujícího, nájemce nebo pacienta, jak přesně s komorami pracovat. Současně musí být přiložený manuál, ve kterém je vše rovněž podrobně znázorněno a vysvětleno. U přenosných komor se zipem 1,3ATA si celý proces od začátku procedury až po její ukončení může ovládat sám zaškolený pacient. Nicméně je pro manipulaci pohodlnější, když vám s procesem někdo další pomůže. U velkých hyperbarických komor, kde se pracuje s vysokým tlakem, je nutné, aby byl u terapie přítomen lékař nebo odborný technik zaškolený na provoz HBOT. Toto je uvedeno i v uživatelské příručce pro velkou lékařskou komoru. Komora musí být certifikována jako zdravotnický prostředek třídy IIB podle EHS 93/42.
Jaká je doporučená doba komprese (tlakování) a dekomprese hyperbarické komory?
U hyperbarických komor do 1,5 ATA se doporučuje tlakování komory vždy po dobu 8-10 minut. Pacient si ale sám může ventilem uvnitř komory regulovat rychlost tlakování (napouštění a vypouštění vzduchu). Obecně je doporučeno, aby by se proces neměl zkracovat pod 5 minut. Čím pozvolnější je napouštění a vypouštění komory, tím menší jsou problémy s přetlakem v uších. Každý uživatel komory reaguje na vyrovnávání tlaku vlastním způsobem a po první terapii pozná, jak rychle si může komoru tlakovat.
Je potřebné před vstupem do komory mít předpis nebo doporučení od lékaře?
Pro pobyt v hyperbarické komoře do 1,5 ATA není potřebný souhlas nebo přítomnost lékaře . V případě, že se uživatel v komoře při tlakování necítí dobře, může ihned ventilem snížit tlak v komoře a po odtlakování komoru opustit. Pobyt v komoře se doporučuje projednat s lékařem pouze v případě, že trpíte silnou klaustrofobií nebo máte velmi závažné zdravotní problémy, které zvýšení tlaku může zhoršit.
Existují různé typy hyperbarických komor?
V zásadě existují dva typy komor – monobloky určené pro jednu osobu a velké komory tzv. multiplace, které jsou pro více osob a připomínají kabinu menšího letadla. Monobloky, komory pro 1 osobu se vyrábí ve dvou variantách. První variantou jsou měkké nafukovací, které jsou dobře přenosné a jsou používány při maximálním tlaku 1,3 ATA. Druhou variantou jsou pevné, hliníkové komory (kapsle), kde je možné dosáhnout tlaku až 2,0 ATA. Vícenásobné komory jsou navrženy tak, aby pojaly více lidí najednou, kyslík je v nich dodáván přes masku nebo kuklu.
Existují nějaké vedlejší účinky hyperbarické kyslíkové terapie?
Procedura HBOT je velmi příjemná a bezbolestná. Nejběžnějším vedlejším účinkem je barotrauma uší. Při tlakování komory má pacient podobný pocit, jako při startu letadla a stoupání do letové hladiny. V případě zaléhání uší postupujte jako v letadle – předsuňte spodní čelist dopředu, případně zkuste žvýkat či zívat. Takto dojde k okamžitému uvolnění mírného tlaku v uších. Tyto problémy po dosažení terapeutické hladiny tlaku samovolně a rychle odezní. Vzácným vedlejším účinkem může být toxicita kyslíku, která je způsobena podáním příliš velkého množství kyslíku. Tento stav by při běžné 1-2 hodinové terapii neměl nastat. Běžně se udává, že první příznaky toxicity kyslíku přicházejí po 12-16ti hodinovém vdechování 100% kyslíku. Přestože je HBOT bezpečná procedura, existují kontraindikace, při kterých se terapie nedoporučují (např. těhotenství, silné astma, klaustrofobie apod). Kompletní přehled těchto výjimek naleznete v sekci KONTRAINDIKACE.
Kdy by pacienti neměli používat komoru?
Máte-li příznaky nachlazení nebo chřipky, horečku, ucpaný nos nebo velmi vysoký tlak. Pokud jste diabetik a před léčbou v komoře jste si nevzali inzulin. Máte-li jakékoli obavy nebo úzkost, případně, když trpíte klaustrofobií. V případě nejistoty ohledně těhotenství se pobyt v komoře také nedoporučuje.
Jakým způsobem hyperbarický kyslík pomáhá při poranění mozku nebo po následcích mozkové příhody?
Když buňky v mozku odumřou, ať už na následky traumatu nebo nedostatkem kyslíku, unikne krevní plazma do okolní mozkové tkáně, což způsobí otok a snížení průtoku krve. Tyto jinak normální buňky spí, protože bez příslušného množství kyslíku nemohou fungovat. HBOT dramaticky zvyšuje kyslík přenášený v krevní plazmě, čímž zpřístupňuje kyslík k léčení poškozených stěn kapilár, brání úniku plazmy a snižuje otoky. Tím jak otok klesá, může být obnoven průtok krve do spící tkáně (neovaskularizace) a tyto buňky pak mají potenciál začít znovu fungovat.
Existují nějaké zákazy či omezení pro užívání HBOT?
Při proceduře v HBOT je zakázáno kouřit, zapalovat svíčky či jinak pracovat s ohněm. Při vlastní terapii je vdechován 100% kyslík a ten je vysoce hořlavý. Hyperbarickou komoru je zakázáno jakkoliv přestavovat, demontovat nebo ničit. Rozhodně je zakázáno používat jakékoliv ostré předměty či neodborná nářadí na komoru či její příslušenství. Pro jakékoliv potřeby opravy či úpravy, kontaktujte prosím nejdříve naši společnost k vyřešení situace. Veškeré vybavení hyperbarické komory udržujte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k poškození, nebo poničení jednotlivých částí komory.

Kontraindikace

HBOT je velmi bezpečná procedura, u které je, za splnění správného postupu při tlakování komory, jen minimální riziko jakýchkoliv problémů. Při tlakování komory dochází k pozvolnému zvyšování tlaku, podobnému jako při startu letadla a stoupání do letové hladiny. Při zaléhání uší postupujte jako v letadle – předsuňte spodní čelist dopředu, případně zkuste žvýkat či zívat. Takto dojde k okamžitému uvolnění mírného tlaku v uších.

HBOT procedury se nedoporučují:

 • Těhotným ženám
 • Lidem s neošetřeným pneumotoraxem
 • Lidem s těžkým astmatem bronchiale
 • Lidem s problémy s Eustachovou trubicí
 • Lidem s neléčeným vysokým tlakem
 • Lidem s epilepsií
 • Lidem s klaustrofobií
 • Lidem s frakturou lebeční kosti
 • Děti ve věku do 15 let smí podstupovat procedury jen v doprovodu dospělé osoby, která bude přítomna s dítětem uvnitř komory. 

Zaujala Vás kyslíková
či EMS terapie?
Rezervujte si svůj termín

Indikace

Onemocnění, která HBOT léčí, mírní, případně zpomaluje:

Autoimunní onemocnění

 • Alergická rýma
 • Autoimunitní hepatitida
 • Diabetes mellitus I a II typu
 • Revmatoidní artritida
 • Roztroušená skleróza

Dětská onemocnění

 • Autismus

Infekční onemocnění

 • Lymská borelióza

Neurologická onemocnění

 • Alzheimerova choroba
 • Migréna a bolesti hlavy
 • Parkinsonova choroba
 • Stimulace a regenerace mozkových buněk 

Kožní onemocnění

 • Atopický ekzém
 • Bércový vřed
 • Lupénka
 • Nehojící se rány
 • Pásový opar
 • Svrab

Kardiovaskulární onemocnění

 • Cévní mozková příhoda
 • Infarkt myokardu

Ostatní onemocnění

 • Celulitida
 • Dekompresní nemoc
 • Erektilní dysfunkce
 • Chronický únavový syndrom
 • Náhlá hluchota
 • Otrava oxidem uhelnatým
 • Traumatická poranění orgánů
 • Úrazy, rehabilitace po operacích a chirurgických zákrocích a redukce otoků

Mluví za nás výsledky a spokojenost klientů

Zkus kyslík
5.0
Na základě 16 recenzí
powered by Google
Martina AndělováMartina Andělová
15:01 20 Oct 22
Na kyslíkovou terapii chodím již od samého otevření téhle pobočky. Musím říct, že vždy skvělá domluva, obrovský odpočinek a hlavně jsem na následující den měla obrovský příliv energie. 🥰🤪
Richard SojaRichard Soja
12:08 08 Oct 22
Obrovsky mi kyslíková terapie pomohla ke zvýšení výkonu v předzávodním období! Rozhodně doporučuji !🥇🏆😊
Tereza BaumováTereza Baumová
09:42 08 Oct 22
Velmi příjemná obsluha, rychlá a bezproblémová domluva. Jako sportovec je tato terapie pro mě skvělou investicí, neboť s regenerací jsem měla vždy problém, který se teď výrazně zlepšil. Můžu jen vřele doporučit nejen sportovcům.
Martin DavidMartin David
17:45 07 Oct 22
Pomohlo mi to s postcovidovým syndromem. Příjemné prostředí, zkušený a vyškolený personál.
Lucie VolejnickovaLucie Volejnickova
14:34 24 Sep 22
Tomas TumaTomas Tuma
07:12 21 Sep 22
Začínám, ale jednoznačně mohu doporučit. Vyjma aktivních sportovců, zejména pro osoby které chtějí podpořit své zdraví, jak ve fyzické, tak v mentální rovině.
Jonáš KůraJonáš Kůra
06:11 21 Sep 22
Parádní! Bojoval jsem s častými migrénami a díky pravidelným návštěvám to vypadá, že mám vyhráno! 100% doporučuji!
Eliška PrausováEliška Prausová
10:43 29 Aug 22
Terapii doporučuji👍, pěkné prostředí, příjemný a proškolený personál. Parkování pohodlné, blízko a bez zón!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
js_loader
Otevřít chat
1
Dobrý den👋
Jak Vám můžeme pomoci?